admin Tháng Năm 31, 2020

Mật khẩu người dùng được hệ thống website tạo ra tự động đôi khi sẽ khiến bạn khó nhớ. Tuy nhiên bạn sẽ không thể nào nhớ hết các ký tự này cho mỗi lần đăng nhập. Vì vậy, bạn có thể tạo lại mật khẩu theo ý muốn sao cho dễ nhớ. Tuy nhiên, chúng tôi có một lời khuyên rằng mật khẩu bạn tạo ra phải đảm bảo từ 8 ký tự trở lên bao gồm in hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt. Mục đích của việc làm này nhằm bảo mật tốt hơn cho tài khoản của bạn.

Trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy dùng chức năng “Quên mật khẩu” của hệ thống.

Điền Email mà bạn đã đăng ký tạo tài khoản -> “Lấy mật khẩu mới

Kiểm tra email để lấy thông tin mật khẩu mới.

Chúc bạn thành công!

HAOITSUM

Trả lời

Bài viết liên quan