admin Tháng Năm 29, 2020

Để đăng nhập vào trình quản trị website, người dùng truy cập vào tên miền, sau đó thêm “/admin” vào đuôi tên miền ->Enter

Trình đăng nhập hiện ra, bạn nhập UsernamePassword đã đăng ký trước đó -> “Đăng nhập

Check vào ô “Tự động đăng nhập” để hệ thống tự động đăng nhập cho lần sau, hoặc bỏ qua bước này.
Sau khi đăng nhập thành công, bạn bắt đầu tiến hành Tạo tài khoản cho thành viên, bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách “Thêm người dùng mới” như thế nào.

Mời bạn xem phần hướng dẫn liên quan:

>> Thêm người dùng mới

HAOITSUM

Trả lời

Bài viết liên quan