Có ngay website
Kinh doanh online 
sau vài click

Click ngay

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CONGAY.WEBSITE

TÍNH NĂNG CƠ BẢN
BẢNG GIÁ CHUNG

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ

TRẢ PHÍ
5.000.000đ

5,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
200.000đ/tháng

199,000MUA NGAY

Thông số cơ bản

Sản phẩm

Dung lượng

Băng thông

Tặng domain

Thay đổi giao diện

Email theo domain

Điều kiện sử dụng / sở hữu

Xem trên mọi thiết bị

100 sản phẩm

300 MB

Không giới hạn

-

300.000 - 600.000 vnđ

-

dùng dịch vụ Sum.Services

x

Tùy Hosting

Tùy Hosting

Tùy Hosting

.com,.net,.info

miễn phí lần đầu

05 mail

thanh toán đủ 100%_giá trị

x

không giới hạn

5 GB

Không giới hạn

-

300.000 - 600.000 vnđ

05 mail

thanh toán 12_tháng/lần

x

Trang chủ

Logo, email, phone, adress

Cập nhật tin, thời tiết, tỷ giá

Mẫu khảo sát thông tin

Thể hiện thông tin đối tác

Nút kêu gọi hành động

x

Chứa quảng cáo

x

x

x

x

Không quảng cáo

x

x

x

x

Không quảng cáo

x

x

x

Trang giới thiệu

Tổng quan về doanh nghiệp

Ưu thế & Định hướng

Sơ đồ tổ chức nhân sự

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trang Sản phẩm - Bài viết - Dịch vụ

Tạo thư viện quản lý

Thêm - Xóa - Sửa

Tin nhắn_Đánh giá_Nhận xét

Quản lý giá cả, thông số

Quản lý hiển thị

Quản lý giỏ hàng

Tìm kiếm theo từ khóa

Điện thoại qua Skype

Nhận tin nhắn từ khách hàng

x

x

-

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trang Liên hệ - Hỗ trợ

Thư viện video hướng dẫn

Thông tin tuyển dụng, đại lý

Sơ đồ đường đi

-

x

x

x

x

x

x

x

x

TÍNH NĂNG NÂNG CAO
Tìm kiếm thông minh

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
Free

200,000MUA NGAY

FAST_WEB
+200.000đ

300,000MUA NGAY

Gợi ý theo từ khóa

Thống kê từ khóa tìm được

x

x

x

x

x

x

Quản lý thanh toán đơn hàng

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+200.000đ

200,000MUA NGAY

FAST_WEB
+700.000đ

700,000MUA NGAY

Xác nhận đặt hàng - thanh toán

Thanh toán online - Thu nợ - Trả góp

Thể hiện trạng thái đơn hàng

Kết nối vận chuyển

300.000 đ

500.000 đ

300.000 đ

400.000 đ

50.000 đ

50.000d

50.000 đ

50.000 đ

100.000 đ

300.000 đ

100.000 đ

200.000 đ

Quản lý khách hàng

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+700.000đ

700,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+200.000đ

200,000MUA NGAY

FAST_WEB
+300.000đ

300,000MUA NGAY

Đăng ký thành viên - mail xác nhận

Đăng ký thành viên qua mạng xã hội

Quản lý thông tin, chương trình khách hàng

Quản lý cấp bậc thành viên

Quản lý vận chuyển - đổi trả đơn hàng

100.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

100.000 đ

200.000 đ

Free

100.000 đ

Free

50.000 đ

50.000 đ

50.000 đ

100.000 đ

50.000 đ

50.000 đ

50.000 đ

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Quản lý kho hàng

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+250.000đ

250,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+150.000đ

150,000MUA NGAY

FAST_WEB
+150.000đ

150,000MUA NGAY

Quản lý số lượng Xuất - Nhập - Tồn

Quản lý hình ảnh sản phẩm

Quản lý thông số sản phẩm

Thống kê lượt truy cập sản phẩm

x

Free

Free

x

x

Free

Free

x

x

Free

Free

x

Đặt chỗ online - booking

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+2.000.000đ

2,000,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+1.200.000đ

1,200,000MUA NGAY

Đặt dịch vụ thời gian thật

Quản lý các đơn đặt hàng

Tích hợp thanh toán trực tiếp

x

x

x

x

x

-

x

x

-

Tạo chương trình khuyến mãi

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

FAST_WEB
+700.000đ

700,000MUA NGAY

Giảm giá khi mua số lượng nhiều

Giảm giá theo lịch đếm ngược

Giảm giá theo nhóm khách hàng

Mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y

Mua a sản phẩm tặng b sản phẩm

Tự động áp chương trình cho khách hàng

x

x

mua QLKH
- giảm 20%

x

x

x

x

x

mua QLKH
- giảm 20%

x

x

x

x

x

mua QLKH
- giảm 20%

x

x

x

Tạo chương trình đấu giá

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+1.200.000đ

1,200,000MUA NGAY

Khởi tạo chương trình đấu giá

Quản lý hồ sơ người tham gia

Tự động thanh toán khi hết thời gian

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ MỞ RỘNG
Gói Alpha - So sánh sản phẩm

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+300.000đ

300,000MUA NGAY

FAST_WEB
+400.000đ

400,000MUA NGAY

So sánh sản phẩm theo quy cách

Thống kê từ khóa tìm được

So sánh sản phẩm theo đánh giá

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gói Beta - Xây dựng ngôn ngữ mới

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+600.000đ

600,000MUA NGAY

FAST_WEB
+800.000đ

800,000MUA NGAY

Xây dựng ngôn ngữ mới

Biên dịch nội dung

So sánh sản phẩm theo đánh giá

x

-

x

x

-

x

x

-

x

Gói Gamma - Điện thoại đến khách hàng

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

TIẾT KIỆM

CƠ BẢN

CHUYÊN NGHIỆP

Đơn giá theo phút

Thời lượng cuộc gọi

Gọi ngoài thời lượng

80 đ

12.400 phút

Gọi tiếng 90 đ
Gọi hình 120 đ

71 đ

70.000 phút

Gọi tiếng 90 đ
Gọi hình 120 đ

50 đ

1.000.000 phút

Gọi tiếng 90 đ
Gọi hình 120 đ

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ QUẢNG BÁ
Affiliate

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

Khởi tạo link affiliate

Quản lý link theo các chương trình

Đánh giá kết quả kinh doanh

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Email Marketing

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

TIẾT KIỆM
+500.000đ

500,000MUA NGAY

CƠ BẢN
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

CHUYÊN NGHIỆP
+2.000.000đ

2,000,000MUA NGAY

Khởi tạo chương trình gửi mail

Soạn thảo mail mẫu

Quản lý danh sách khách hàng qua số mail

x

x

3.000

x

x

100.000

x

x

1.500.000

Landing Page

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

Khởi tạo landing page

Quản lý chương trình tiếp cận

Quản lý dữ liệu thu nhập

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Promotion Bar

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

Khởi tạo chương trình gửi thông tin

Thiết kế Pop Up, Drop Bar

Quản lý danh sách đối tượng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÍNH NĂNG PHÁT TRIỂN KẾT NỐI
Kết nối vận chuyển

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+300.000đ/đơn vị

TRẢ PHÍ
+100.000đ/đơn vị

5,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+100.000đ/đơn vị

199,000MUA NGAY

Gold Ship

Giao hang nhanh .vn

Ship chung

Giao hang nhanh .vn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kết nối thanh toán

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

FAST_WEB
+500.000đ

500,000MUA NGAY

Thanh toán hơn 25 ngân hàng

VIsa / Master Card

Pay Pal

VN PAY

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kết nối thiết bị ngoại vi

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

MIỄN PHÍ
+2.500.000đ

2,500,000MUA NGAY

TRẢ PHÍ
+2.000.000đ

2,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
100.000đ

1,200,000MUA NGAY

Kết nối POS

Kết nối Live Chat Zendesk

2.500.000 đ

tặng kèm

2.000.000 đ

tặng kèm

100.000 đ
/tháng

-

TÍNH NĂNG CƠ BẢN
BẢNG GIÁ CHUNG

MIỄN_PHÍ
  0đ

TRẢ_PHÍ
5.000.000đ

5,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
theo_tháng

199,000MUA NGAY

Thông số cơ bản

Điều kiện sử dụng / sở hữu

dùng Sum_Services

thanh_toán 100%

thanh_toán 12_tháng

Sản phẩm

100 sản phẩm

Tùy Hosting

không giới hạn

Dung lượng

300 MB

Tùy Hosting

5 GB

Băng thông

Không giới hạn

Tùy Hosting

Không giới hạn

Tặng domain

-

.com,.net ,.info

-

Thay đổi giao diện

báo giá chung

miễn_phí
lần đầu

báo giá chung

Email theo domain

-

05 mail

05 mail

Xem trên mọi thiết bị

x

x

x

Trang chủ

Logo, email, phone, adress

x

x

x

Cập nhật tin, thời tiết, tỷ giá

Chứa quảng_cáo

Không quảng_cáo

Không quảng_cáo

Mẫu khảo sát thông tin

x

x

x

Thể hiện thông tin đối tác

x

x

x

Nút kêu gọi hành động

x

x

x

Trang giới thiệu

Tổng quan về doanh nghiệp

x

x

x

Ưu thế & Định hướng

x

x

x

Sơ đồ tổ chức nhân sự

x

x

x

Trang Tin - Sản phẩm

Thư viện video hướng dẫn

-

x

x

Thông tin tuyển dụng, đại lý

x

x

x

Sơ đồ đường đi

x

x

x

Trang Liên hệ - Hỗ trợ

Tạo thư viện quản lý

x

x

x

Thêm - Xóa - Sửa

x

x

x

Tin nhắn_Đánh giá_Nhận xét

-

x

x

Quản lý giá cả, thông số

x

x

x

Quản lý hiển thị

x

x

x

Quản lý giỏ hàng

x

x

x

Tìm kiếm theo từ khóa

x

x

x

Điện thoại qua Skype

-

x

x

Nhận tin nhắn từ khách hàng

-

x

x

TÍNH NĂNG NÂNG CAO
Tìm kiếm thông minh

MIỄN_PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ
FREE

200,000MUA NGAY

FAST_WEB
+200.000đ

300,000MUA NGAY

Gợi ý theo từ khóa

x

x

x

Thống kê từ khóa tìm được

x

x

x

Quản lý thanh toán

FAST_WEB
+700.000đ

700,000MUA NGAY

Xác nhận đặt hàng thanh toán

100.000 đ

Thanh_toán Thu_nợ

300.000 đ

Thể hiện trạng thái đơn hàng

100.000 đ

Kết nối vận chuyển

200.000 đ

Quản lý khách hàng

MIỄN_PHÍ +700.000đ

700,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +200.000đ

200,000MUA NGAY

FAST_WEB +300.000đ

300,000MUA NGAY

Đăng ký thành viên - mail xác nhận

100.000 đ

Free

50.000 đ

Đăng ký thành viên qua mạng xã hội

200.000 đ

100.000 đ

100.000 đ

Quản lý thông tin, chương trình khách hàng

100.000 đ

Free

50.000 đ

Quản lý cấp bậc thành viên

100.000 đ

50.000 đ

50.000 đ

Quản lý vận chuyển - đổi trả đơn hàng

200.000 đ

50.000 đ

50.000 đ

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Quản lý kho hàng

MIỄN_PHÍ +250.000đ

250,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +150.000đ

150,000MUA NGAY

FAST_WEB +150.000đ

150,000MUA NGAY

Quản lý số lượng Xuất - Nhập - Tồn

x

x

x

Quản lý hình ảnh sản phẩm

Free

Free

Free

Quản lý thông số sản phẩm

Free

Free

Free

Thống kê lượt truy cập sản phẩm

x

x

x

Đặt chỗ online - booking

MIỄN_PHÍ +2.000.000đ

2,000,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB +1.200.000đ

1,200,000MUA NGAY

Đặt dịch vụ thời gian thật

x

x

x

Quản lý các đơn đặt hàng

x

x

x

Tích hợp thanh toán trực tiếp

x

-

-

Tạo sự kiện khuyến mãi

MIỄN_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +500.000đ

500,000MUA NGAY

FAST_WEB +700.000đ

700,000MUA NGAY

Giảm giá khi mua số lượng nhiều

x

x

x

Giảm giá theo lịch đếm ngược

x

x

x

Giảm giá theo nhóm khách hàng

giảm 20%

giảm 20%

giảm 20%

Mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y

x

x

x

Mua a sản phẩm tặng b sản phẩm

x

x

x

Tự động áp chương trình cho khách hàng

x

x

x

Tạo sự kiện đấu giá

MIỄN_PHÍ +1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB +1.200.000đ

1,200,000MUA NGAY

Khởi tạo chương trình đấu giá

x

x

x

Quản lý hồ sơ người tham gia

x

x

x

Tự động thanh toán khi hết thời gian

x

x

x

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ MỞ RỘNG
Gói Alpha - So sánh sản phẩm cùng website

MIỄN_PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ
+300.000đ

300,000MUA NGAY

FAST_WEB
+400.000đ

400,000MUA NGAY

So sánh sản phẩm theo quy cách

x

x

x

Thống kê từ khóa tìm được

x

x

x

So sánh sản phẩm theo đánh giá

x

x

x

Gói Beta - Thêm ngôn ngữ mới cho website

MIỄN_PHÍ
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ
+600.000đ

600,000MUA NGAY

FAST_WEB
+800.000đ

800,000MUA NGAY

Xây dựng ngôn ngữ mới

x

x

x

Biên dịch nội dung

-

-

-

So sánh sản phẩm theo đánh giá

x

x

x

Gói Gamma - Điện thoại đến khách hàng

TIẾT_KIỆM

CƠ_BẢN

CHUYÊN

Đơn giá theo phút

80 đ

71 đ

50 đ

Thời lượng cuộc gọi

12.400
phút

70.000
phút

1.000.000 phút

Gọi ngoài thời lượng

Gọi_tiếng
90 đ

Gọi_hình
120 đ

Gọi_tiếng
90 đ

Gọi_hình
120 đ

Gọi_tiếng
90 đ

Gọi_hình
120 đ

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ QUẢNG BÁ
Affiliate

MIỄN_PHÍ +1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

Khởi tạo link affiliate

x

x

x

Quản lý link theo các chương trình

x

x

x

Đánh giá kết quả kinh doanh

x

x

x

Email Marketing

TIẾT_KIỆM
+500.000đ

500,000MUA NGAY

CƠ_BẢN
+1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

CHUYÊN
+2.000.000đ

2,000,000MUA NGAY

Khởi tạo chương trình gửi mail

x

x

x

Soạn thảo mail mẫu

x

x

x

Quản lý danh sách khách hàng &
số lượng email

3.000

100.000

1.500.000

Landing Page

MIỄN_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

Khởi tạo landing page

x

x

x

Quản lý chương trình tiếp cận

x

x

x

Quản lý dữ liệu thu nhập

x

x

x

Promotion Bar

MIỄN_PHÍ +1.500.000đ

1,500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

FAST_WEB +1.000.000đ

1,000,000MUA NGAY

Khởi tạo chương trình gửi thông tin

x

x

x

Thiết kế Pop Up, Drop Bar

x

x

x

Quản lý danh sách đối tượng

x

x

x

TÍNH NĂNG PHÁT TRIỂN KẾT NỐI
Kết nối vận chuyển

MIỄN_PHÍ
+300.000đ/đơn vị

TRẢ_PHÍ
+100.000đ/đơn vị

5,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
+100.000đ/đơn vị

199,000MUA NGAY

Gold Ship

x

x

x

Giao hang nhanh .vn

x

x

x

Ship chung

x

x

x

Giao hang nhanh .vn

x

x

x

Kết nối thanh toán

MIỄN_PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ
+500.000đ

500,000MUA NGAY

FAST_WEB
+500.000đ

500,000MUA NGAY

Thanh toán hơn 25 ngân hàng

x

x

x

VIsa / Master Card

x

x

x

Pay Pal

x

x

x

VN PAY

x

x

x

Kết nối thiết bị ngoại vi

MIỄN_PHÍ
+2.500.000đ

2,500,000MUA NGAY

TRẢ_PHÍ
+2.000.000đ

2,000,000MUA NGAY

FAST_WEB
100.000đ

1,200,000MUA NGAY

Kết nối POS

2.500.000 đ

2.000.000 đ

100.000 đ/tháng

Kết nối Live Chat Sum

tặng kèm

tặng kèm

-

BẠN CHƯA CÓ GIAO DIỆN VỪA Ý

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về giao diện mong muốn của bạn, giao diện có thể giúp bạn kinh doanh hiệu quả